Smeće u Plavnu Riješeno

Nadležnost Vlasnik zemljišta | Završeno: 20.05.2020

Kategorija: Otpad | Datum: 21.05.2019

Opis problema

smeće se nalazi u Plavnu na ulazu na putu od Bendera prema Plavnu malo prije Vunduka dvije krivine prije Plavna. Ne samo ovo na slici u Plavnu ima puno ilegalnih deponija. Molimo kada se stigne očistiti i postaviti malo više kontejnera za krupni otpad po selu.

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

Sanirano od strane vlasnika mzemljišta.

Galerija :: Novo stanje