Sezona zamjene namještaja Riješeno

Nadležnost Čistoća i zelenilo d.o.o. | Završeno: 11.06.2020

Kategorija: Održavanje čistoće i čuvanje javnih površina | Datum: 12.06.2020

Opis problema

Evo kako se u Kninu "hrabri" građani pod okriljem noći rješavaju starog namještaja. Ovo ne bi trebalo dirati dok se ne nađe počinitelj i dobro ga kazniti, i nakon kazne da o svom trošku ovaj nered zbrine, da više nikome ne bi palo na pamet isto ponoviti. Jer kad jednom vide kakve su kazne, teško da će isti ponoviti ovu sramotu.

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

Pronađen počinitelj i obavještena Čistoća i zelenilo d.o.o. koja je na trošak počinitelja uklonila odbačeni namještaj. Zahvaljujemo na prijavi.

Galerija :: Novo stanje