RUPA NA NOGOSTUPU Riješeno

Nadležnost UO za prostorno uređenje 2 | Završeno: 26.05.2020

Kategorija: Održavanje javnih prometnih površina | Datum: 25.06.2020

Opis problema

Rupa na nogostupu nije prikladno ni za hodače ni za vozače kolica ni dječjih ni invalidskih

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

U postupku rješavanja navedenog komunalnog problema. Riješeno dat nalog za sanaciju trotoara na navedenoj lokaciji iz prijave. Sanirano.

Galerija :: Novo stanje