Macke Riješeno

Nadležnost Komunalni redar 1 | Završeno: 30.11.-0001

Kategorija: Držanje životinja i postupanje s njima | Datum: 13.07.2020

Opis problema

Imamo problem sa jatom macaka (20) koje uporno jedan gospodin svako jutro hrani

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

Molimo ako imate podatke o tom gospodinu da javite na telefon 0913363013, zahvaljujemo. U više navrata obilazili lokaciju nismo nikoga zatekli da hrani životinje,.

Galerija :: Novo stanje