RUPA NA NOGOSTUPU Riješeno

Nadležnost Hrvatski telekom | Završeno: 28.07.2020

Kategorija: Održavanje javnih prometnih površina | Datum: 05.06.2020

Opis problema

Rupa na nogostupu ostala poslije intervencije. Zašto? Ako je sanirana cijev, zašto nije saniran i nogostup?

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

Prijava upućena HT d.d. na žurno rješavanje i uređenje nogostupa. Nogostup saniran i asvaltiran.

Galerija :: Novo stanje