Stabla Riješeno

Nadležnost HEP Knin | Završeno: 31.07.2020

Kategorija: Okoliš | Datum: 28.07.2020

Opis problema

Na slici se vidi da je potrebno srusiti oko 6 stabala koja prijete struji i kucama dva stabla prijete jednoj kuci i kablu od struje. Jedini problem je sto su neka stabla na Hrvatskim vodama a neka na privatnoj zemlji te ako je moguće da se stabla samo sruse. Jer prije 4 godine je bio slučaj da su stabla pala po banderi te slomila banderu i srusila kabal.

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Knin.hr :: Odgovor

Nadležnost je HEP-a te ćebiti izvješćeni o prijavi.

Galerija :: Novo stanje